BetterBoard

I år indledte vi et nyt samarbejde med bestyrelsesportalen, BetterBoard, hvor vi har afholdt inspirationsseminarer med ”Det effektive og værdiskabende bestyrelsesarbejde” som tema. Stefan Schelde Hansen fra BetterBoard og jeg var på scenen, hvor Stefan fortalte om vigtigheden af at have styr på bestyrelsens dokumenter, GDPR og IT-sikkerheden, mens mit oplæg handlede om at lede bestyrelsesarbejdet til stærkere resultater, hvordan man får energi ind i bestyrelseslokalet og ikke mindst hvordan vi sikrer, at arbejdet tilfører værdi.

Allerede nu kan vi løfte sløret for, at vi gentager succesen i 2021 og planlægningen af det næste inspirationsseminar er allerede gået i gang, og vil blive offentliggjort når restriktionerne er ophævet.

KlubVind

Året blev afsluttet med at indlede endnu et nyt strategisk samarbejde – nemlig med KlubVind. Sammen med dem vil vi i løbet af 2021 afholde 3 halvdags-kurser for frivillige bestyrelsesmedlemmer i idrætsforeninger, således at vi dygtiggør de mange ildsjæle, som hjælper til med at gøre foreningslivet i deres klubber til noget helt særligt. 

Erhvervsakademi Aarhus

Efter flere år som censor på BESTYRELSESUDDANNELSEN på Erhvervsakademi Aarhus overtog AROS BOARD ansvaret for udviklingen og gennemførelsen af bestyrelsesuddannelserne på erhvervsakademiet i Aarhus. Det første års samarbejde har budt på skønne dage med kursisterne og jeg glæder mig til endnu flere inspirerende og givende undervisningsdage i 2021.