24 HOURS FOR EXECUTIVES

Et professionelt, personligt og fortroligt ledernetværk

Twentyfour Hours For Executives – et eksklusivt

og fortroligt netværk for ledere

 24 Hours For Executives er et professionelt ledernetværk, der består af 14 ledere og ejes af Karina Boldsen. Vi mødes tre gange årligt, hvor vi tilbringer 24 timer sammen, som vi bruger på at udveksle erfaringer, drøfte personlige og aktuelle problemstillinger m.m. Herudover inviterer vi forskellige oplægsholdere ind, som sætter fokus på de valgte tematikker til hvert modul. 

Hvad byder 2021 på i ledernetværket?  

Temaerne for møderne fastlægges en gang årligt i fællesskab med medlemmerne, og programmet for 2021 byder på spændende tematikker. 
På det første modul belyste Katrine Bak Primdah, Founder og CEO hos The Grit, og Rikke Mølgaard, Salgs- og Marketingsdirektør i Aalborg Lufthavn, temaet Digitalisering vol 2.0. Her blev vi gjort klogere på, hvad digitalisering er, og hvad det indebærer, samt hvordan man arbejder med digital marketing i turbulente brancher såsom i luftfarten. 

På modul 2 er temaet kommunikationsstrategier, og her vil Rikke Brandes, ejer og kommunikationsrådgiver ved Brandes Kommunikation, og Michael Holm, CCO hos COTES A/S, gives os it indblik i, hvordan de gode historier, med afsat i virksomhedens strategi og mål, sættes i spil, samt hvordan  en kommunikationsstrategi fungerer som et redskab til at styre, prioritere og sikre en rød tråd.

Temaet på det sidste modul i år er Adfærdsledelse, hvor foredragsholder og direktør i WElearn, Henrik Dresbøll, kommer og holder foredrag om, hvordan man kan bruge forandringsledelse til at opnå maksimal effekt gennem mikrohandlinger i forandringsprojekter.   

Hvert modul byder ligeledes på 2 timers ‘rundt om bordet’, hvor medlemmerne har mulighed for at bringe problematikker og udfordringer op fra deres hverdag som ledere. Her sparrer vi med hinanden og udveksler erfaringer i et fortroligt forum.  

Ønsker du at blive en del af et kompetent og fortroligt ledernetværk?

 

 Kontakt mig og hør mere omkring hvordan du kan drage fordel af et professionelt ledernetværk.

Kontakt

Telefon: +45 22 65 67 14

Email: kb@karinaboldsen.com

Adresse: Kystvejen 17, 4. sal, 8000 Aarhus

Copyright © 2018 - Karina Boldsen