BESTYRELSES-UDDANNELSEN

Er du i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere, eller måske ønsker du at øge dine kompetencer og netværk indenfor bestyrelsesverdenen? Så læs mere og tilmeld dig BESTYRELSESUDDANNELSEN og få værktøjer til dit næste bestyrelsesarbejde.

BLIV KLOGERE PÅ BESTYRELSESVERDENEN

Bestyrelsesuddannelsen fungerer som et perfekt første uddannelsesforløb til dig, der er i begyndelsen af en eventuel bestyrelseskarriere, eller måske ønsker at øge dine kompetencer og netværk indenfor bestyrelsesverdenen. Den passer også for dig, der allerede nu arbejder i en eller flere bestyrelser, og som ønsker at få et akkrediteret eksamensbevis på din kunnen.

Den består grundlæggende af to akademifag, og er derfor den eneste bestyrelsesuddannelse i Danmark, som giver dig både et statsgodkendt eksamensbevis med ECTS-point og et certifikat til dit CV og LinkedIn-profil.

BESTYRELSESUDDANNELSEN er sammensat således, at du får kompetencer til at begå dig i forhold til bestyrelsesansvar, strategi, jura og en relevant økonomiforståelse.

Derfor er forløbet i to dele – alt efter hvilke erfaringer og kompetencer du har.

DEL 1

Som medlem af en bestyrelse påtager du dig både spændende opgaver og et stort ansvar – uanset om du sidder i bestyrelsen for den lille lokale rideklub eller en stor, international virksomhed.

Men hvilket ansvar og hvilke opgaver har du som bestyrelsesmedlem? Hvad hæfter du for personligt? Og hvordan kan du bidrage optimalt til en effektiv og værdiskabende bestyrelse?

  • Dag 1: Bestyrelseslokalet og strategi
  • Dag 2: Den juridiske ramme
  • Dag 3: Økonomi/revisorens bidrag
  • Dag 4: Samarbejde, kompetence og opsamling

DEL 2

Arbejder du allerede i en eller flere bestyrelser, men mangler ny inspiration? Hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet, når virksomheden skal handles, bliver international eller rammer ind i krisestyring?

Undervisningen varetages bl.a. af jurister, revisorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer samt flere gæsteforelæsere, der deler ud af deres erfaringer på området.

  • Dag 1: Strategiproces og internationalisering
  • Dag 2: Life Cycle Moments
  • Dag 3: Virksomhedens værdi
  • Dag 4: Digitalisering, ledelse og opsamling