I oktober måned deltog jeg i en konference på Aarhus BSS, omhandlende ”SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder.” Alle de præsenterede facts var resultater fra en større survey, der blev foretaget sidste år, og giver et samlet overblik over hvad status er for 2018-2019. Undersøgelsen fokuserede på hvordan bestyrelserne i dag arbejder med digitalisering samt hvilke muligheder og udfordringer de oplever i denne sammenhæng. Projektet fremhæver og understreger vigtigheden af digitalisering i SMV-bestyrelser, da dette skaber nye muligheder og grobund for vækst.  

Efter foredraget tog jeg hjem og nærlæste undersøgelsen, som jeg finder både super interessant og ikke mindst yderst relevant i forhold til mit arbejde i bestyrelsen. Efter at have nærlæst den fandt jeg fire hovedpointer, som jeg meget gerne vil dele med jer. 

1) Der ses tre centrale udfordringer i nuværende SMV-bestyrelser

– ”manglende kendskab til ny digital teknologi”

– “at det er svært at analysere, hvor digital teknologi skaber mest værdi”

– “de savner kompetencer i organisationen til at arbejde med digitalisering”

2) Der er i dag en generel mangel på digitale kompetencer i SMV-bestyrelser – der ses en klar positiv sammenhæng mellem tilstedeværelsen af generelle it- og teknologi-kompetencer og et højt fokus på digitalisering.

3) Der er en meget klar tendens til, at SMV-bestyrelser oftest henter deres viden om ny digital teknologi internt og primært fra direktionen.

4) Der ses yderligere en klar tendens til en generel mangel på strategiske kompetencer eller overblik over hvordan digitaliseringsprocessenskabes, udvikles og udmøntes.

Det strategiske arbejde med digitalisering er et af ansvarsområderne for bestyrelsen, og det er utrolig vigtigt, at en bestyrelse besidder netop disse kompetencer for at kunne skabe vækst via den digitale udvikling. 
Som professionelt bestyrelsesmedlem er én af mine kernekompetencer netop digitalisering, og jeg glæder mig over, at surveyen netop præciserer, at digitale kompetencer er efterspurgt i SMV-bestyrelserne.

Har du lyst til at læse mere om min bestyrelsesprofil, så klik her: https://www.bestyrelseskvinder.dk/project/karina-boldsen/

Reference: Neville, M. & Falsig, A. (2018). SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder. En undersøgelse af SMV-bestyrelsers arbejde med digitalisering. 

Projektet er et partnerskab mellem Center for SMå og Mellemstore virksomheder, Aarhus BSS, DTU Business, Danmarks Tekniske Universitet, Gejst/Studio og Erhvervshus Midtjylland.