Gennem det seneste år har jeg fungeret som ekstern rådgiver for sælger i forbindelse med klargøring og salg af LOOP Fitness Center i Skagen, hvor ejerne Niels og Marianne Jørgensen gennem længere tid har ønsket at sælge, og at få en anden tilknytning til centret. Køberen Bjørn Kristensen, viste sig at være én, der i forvejen var i mit netværk, og tilmed også har et tæt tilhørsforhold til Skagen.
Processen har været præget af smidighed, professionalisme og med et fokus på såvel de økonomiske interesser som de mere bløde dele af et partnerskab.

PRESSEMEDDELELSE:

Salg af Loop Skagen gennemføres i en glidende overgang

I Skagen er der stort kendskab til Familie-fitness Centret på Buttervej, hvor træningsfaciliteterne tæller både Loop, Load, Loop Kids og Loop Holdtræning, og sidst men bestemt ikke mindst kender man ejerne Niels og Marianne Jørgensen.

Der er med en lidt kæk bemærkning, gennemført et salg i en glidende overgang, ikke tackling, idet det er tidligere professionelle fodboldspiller, Bjørn Kristensen, der 1. marts 2019 overtager ejerskabet af Loop – Familie-Fitness Centret i Skagen.

Fra Niels Højer Jørgensen lyder det: ”Jeg glæder mig over, at det er Bjørn, der er kommet i centeret i mange år, der nu tager over. Han har allerede i forvejen en god tilknytning til Skagen. Så kan vi med sindsro få noget mere tid til familien, børn og barnebarn, samt starte på at spille golf igen, når man trygt kan aflevere det, man solidt har bygget op, i de rigtige hænder”

Niels slipper imidlertid ikke centret helt, idet han stadig vil være at finde i Loop, hvor han vil supportere Bjørn med vedligeholdelse af maskiner og inventar.

”For mig er det dejligt, at Niels er med de næste år. Ham skal jeg lære rigtig meget af, og så er det jo fantastisk at Niels har så dybt og bredt et kendskab til Loop”, lyder det fra den nye ejer.

Bjørn Kristensen er kommet i Loop igennem flere år, så det er med en forventning om, at drive stedet videre i sammen ånd, at han tager over. Det betyder også, at det loyale og kompetente personale fortsætter, og at familien bliver aktive spillere i lokalområdet.

”Min familie og jeg har igennem flere år været brugere Loop-centret i Skagen. Vi har været imponerede over hvor professionelt centret hidtil er blevet drevet. Da jeg igennem en grundig dialog med Niels og Marianne fik muligheden om at overtage centret, slog jeg til og er nu klar til at tage over på ledelsen og på sigt også finde på et par nye tiltag ”, siger Bjørn Kristensen

Det lokale kendskab rækker ud over Familie-fitness Centret, ”Igennem mange år er jeg kommet i og har nydt Skagen. Jeg har spillet fodbold hér, og jeg har sammen med min familie, holdt mange dejlige ferier heroppe. Jeg vil gøre mit bedste for, at alle de loyale og skønne medlemmer, også i fremtiden, får den bedste fitness-oplevelse”, slutter Bjørn Kristensen. Salgsprocessen er blevet ledet af ekstern rådgiver Karina Boldsen fra Karina+(www.karinaboldsen.com), der i processen har guidet såvel køber som sælger, således at processen er gennemført smidigt, professionelt og med et blik på såvel de økonomiske interesser som de mere bløde dele i et partnerskab.