Efter et par år med en masse nye opgaver, har AjourCare udviklet sig fra at være en lille virksomhed, til at blive en mellemstor virksomhed, som nu opererer på landsdækkende plan. En sådan vækst råber ofte højt efter hjælp på stærke strategiske kræfter ude fra, og her var jeg så heldig at komme ind i billedet! 

AjourCare blev i 2006 etableret som et sundhedsvikarbureau, og har gennem årene ekspanderet, så virksomheden i dag også beskæftiger sig med levering af fastansatte respirationshjælpere til overvågning i respiratorbrugeres eget hjem.

Indtil februar 2019 blev AjourCare ledet af en familiebestyrelse. Henledt af virksomhedens eksplosive udvikling, erkendte man dog nødvendigheden af, at den eksisterende bestyrelse havde behov for at blive suppleret af udefrakommende professionelle kræfter.

For at styrke bestyrelsen var der derfor behov for:

  • Struktur og målretning 
  • Bestyrelsesmedlemmer med et godt netværk
  • Implementering af kerneværdier gennem hele virksomheden
  • En aktiv bestyrelse
  • At blive repræsenteret i hele Jylland

”I løbet af efteråret 2018 gennemførte vi en udvælgelsesproces med 5 egnede kandidater, og pilen pegede naturligt på Karina Boldsen, der med sin store erfaring med bestyrelsesarbejde og virksomhedsudvikling, kombineret med særlige kompetencer omkring virksomhedskommunikation og opfyldelse af de 5 behov, var det oplagte emne”.

Flemming Brüggemann, Direktør hos AjourCare


Samarbejde, gensidig respekt og omsorg er omdrejningspunktet i alle AjourCares relationer, og de arbejder ud fra kerneværdierne: nærvær, udvikling og professionalisme. For mig er det altid enormt vigtigt at være tro mod virksomheders kerneværdier, da de er en del af virksomhedens fundament. 

I AjourCares bestyrelse arbejder vi ud fra netop disse grundværdier. Et af fokusområderne, som for nyligt er blevet drøftet, har omhandlet den positive vækst, som blandt andet har betydet, at AjourCare nu er klar til opkøb af en anden virksomhed. 

Når bestyrelsen her til sommer skal udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi, vil jeg ligeledes bringe mine kompetencer i spil – også inden for intern- og ekstern kommunikation.