SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder

SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder

I oktober måned deltog jeg i en konference på Aarhus BSS, omhandlende ”SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder.” Alle de præsenterede facts var resultater fra en større survey, der blev foretaget sidste år, og giver et samlet overblik over hvad status er for 2018-2019. Undersøgelsen fokuserede på hvordan bestyrelserne i dag arbejder med digitalisering samt hvilke muligheder og udfordringer de oplever i denne sammenhæng. Projektet fremhæver og understreger vigtigheden af digitalisering i SMV-bestyrelser, da dette skaber nye muligheder og grobund for vækst.  

Efter foredraget tog jeg hjem og nærlæste undersøgelsen, som jeg finder både super interessant og ikke mindst yderst relevant i forhold til mit arbejde i bestyrelsen. Efter at have nærlæst den fandt jeg fire hovedpointer, som jeg meget gerne vil dele med jer. 

1) Der ses tre centrale udfordringer i nuværende SMV-bestyrelser

– ”manglende kendskab til ny digital teknologi”

– “at det er svært at analysere, hvor digital teknologi skaber mest værdi”

– “de savner kompetencer i organisationen til at arbejde med digitalisering”

2) Der er i dag en generel mangel på digitale kompetencer i SMV-bestyrelser – der ses en klar positiv sammenhæng mellem tilstedeværelsen af generelle it- og teknologi-kompetencer og et højt fokus på digitalisering.

3) Der er en meget klar tendens til, at SMV-bestyrelser oftest henter deres viden om ny digital teknologi internt og primært fra direktionen.

4) Der ses yderligere en klar tendens til en generel mangel på strategiske kompetencer eller overblik over hvordan digitaliseringsprocessenskabes, udvikles og udmøntes.

Det strategiske arbejde med digitalisering er et af ansvarsområderne for bestyrelsen, og det er utrolig vigtigt, at en bestyrelse besidder netop disse kompetencer for at kunne skabe vækst via den digitale udvikling. 
Som professionelt bestyrelsesmedlem er én af mine kernekompetencer netop digitalisering, og jeg glæder mig over, at surveyen netop præciserer, at digitale kompetencer er efterspurgt i SMV-bestyrelserne.

Har du lyst til at læse mere om min bestyrelsesprofil, så klik her: https://www.bestyrelseskvinder.dk/project/karina-boldsen/

Reference: Neville, M. & Falsig, A. (2018). SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder. En undersøgelse af SMV-bestyrelsers arbejde med digitalisering. 

Projektet er et partnerskab mellem Center for SMå og Mellemstore virksomheder, Aarhus BSS, DTU Business, Danmarks Tekniske Universitet, Gejst/Studio og Erhvervshus Midtjylland. 

Karina+ overtager ansvaret for BESTYRELSESUDDANNELSEN hos Erhvervsakademi Aarhus

Karina+ overtager ansvaret for BESTYRELSESUDDANNELSEN hos Erhvervsakademi Aarhus

Det er med et meget stort smil på læberne at jeg nu ENDELIG kan fortælle, at jeg har overtaget det overordnede ansvar for BESTYRELSESUDDANNELSEN på Erhvervsakademi Aarhus. Bestyrelsesuddannelsen er udviklet i tæt samarbejde mellem Karina+, Erhversakademi Aarhus, AROS BOARD samt advokater fra Innova. Jeg har som professionelt bestyrelsesmedlem selv taget fire forskellige bestyrelsesuddannelser, samt været censor på to, og forstår derfor vigtigheden af veluddannede bestyrelsesmedlemmer. Det eneste jeg personligt fortryder i denne sammenhæng er, at jeg ikke tog en bestyrelsesuddannelse noget før i min karriere. Det havde givet mig en bedre platform at stå på. 

Der findes et hav af forskellige bestyrelsesuddannelser, og det er naturligvis vigtigt at finde den som er helt rigtig for én selv. Bestyrelsesuddannelsen på EAAA er perfekt som et første bestyrelsesuddannelsesforløb eller til dig, som vil have styr på den juridiske spillebane, ansvaret og kompetencerne generelt, så du kan bidrage kompetent og effektivt i dit bestyrelsesarbejde.  

Bestyrelsesuddannelsen består af to dele, og jeg kommer til at agere medunderviser, eksamensvejleder samt eksaminator på begge dele. Del 1: ”Din første bestyrelsespost” starter op d. 13/1-2020, og du kan læse meget mere om den samt tilmelde dig via følgende link: https://www.eaaa.dk/board. Du er naturligvis også mere end velkommen til at skrive en mail til mig på kb@karinaboldsen.com, hvis du går med nogle overvejelser eller har spørgsmål herom.

Det som adskiller denne bestyrelsesuddannelse fra alle de andre er, at det for det første er en akkrediteret uddannelse med ECTS-point. Derudover modtager du både et badge samt et eksamenscertifikat. BESTYRELSESUDDANNELSEN er den eneste i hele Danmark til at tilbyde dette, og det er derfor med til at gøre den helt unik. Udover dette bliver du som deltager også inviteret ind i mit helt unikke netværk AROS BOARD, som er et netværk for faginteresserede indenfor bestyrelsesarbejdet. Via dette netværk formidler jeg blandt andet relevant bestyrelsesinformation, de eksklusive bestyrelsesseminarer på Frederikshøj samt ledige bestyrelsesposter. Ydermere får du adgang til Erhvervsakademi Aarhus’ alumne netværk, som årligt afholder ca. 10 events og 1-2 særlige bestyrelsesevents, med mere end 100 deltagere. 

Jeg håber naturligvis at BESTYRELSESUDDANNELSEN lyder interessant, og forhåbentlig også vækker en interesse og lyst til at deltage.

“Fra stiletter til vandrestøvler”

“Fra stiletter til vandrestøvler”

Tirsdag den 12. november afholdt jeg et velbesøgt foredrag om min pilgrimsvandring på Caminoen.

Hvorfor nu Caminoen, som er så forskellig fra min hverdag?

Tilbage i 1998, mens jeg var ansat i Salling, købte jeg bogen om Caminoen og har siden drømt om at vandre den. I sommer tog jeg beslutningen om at det var nu jeg skulle afsted. 

Jeg bestilte (naturligvis) straks en færdigpakket rejse, og endte (naturligvis) med at vælge den mere luksuriøse udgave med hotelophold og transport af kuffert, så jeg kun havde kamera og Pepsi Max i rygsækken. Jeg fik (naturligvis) indkøbt mere udstyr end nødvendigt og nåede at træne en halv time med vandrestave og støvler hjemme i stuen og var i september topklar til en storslået oplevelse.

Målet var at vandre de sidste 114 km ud af Caminoens samlede 775km. Ved ankomsten i Sarria skulle startstedet selvfølgelig tjekkes ud og søndag kl. 07:00 var jeg klar, kun for at konstatere at det var for mørkt og måtte tilbage til hotellet og vente en times tid😊 (dårlig research).  

Hvad ventede så?  

Skovvandring, små boder med frugt og vand, hygsomme beværtninger og uendelig smuk natur. Ruten bød på mange højdemeter og broer, så jeg må indrømme, at jeg allerede havde ondt i knæhaserne på andendagen. 

Jeg lærte hurtigt at folk vandrede i forskellige tempi, og det betød, at der nogle gange var følgeskab og andre gange vandrede jeg mest alene. På hele ruten hjalp man hinanden, og jeg mødte en åbenhed og generøsitet, jeg aldrig havde forestillet mig.

 

Langs hele ruten var der mange små kapeller, alle velholdte og med friske blomster. Selv de steder, hvor resten af omgivelserne tilnærmelsesvis var øde.  

På fjerdedagen nåede jeg mit mål: Katedralen i Santiago de Compostela. Det var en kongeoplevelse og kan sammenlignes lidt med, når jeg passerer målstregen på et maraton.

Jeg forstår godt de 300.000 pilgrimme der hvert år ender deres vandring her. Der er noget magisk over både ruten og pladsen ved katedralen.

Nogle af de folk jeg husker fra ruten, var en ældre japaner, der ville have Pilgrimspasset inden han ikke kunne gå mere og en ældre italiensk enkemand, hvor børnene havde bedt ham vælge mellem dem og hans nye kæreste, samt 13 argentinske kvinder der ville hygge.

Selv tænkte jeg meget over, hvad jeg har arbejdet med og opnået gennem de seneste 10 år, og hvordan jeg vil arbejde med Karina+ de næste 10-20 år. Hvordan vil jeg prioritere min tid mellem arbejde og familie? Og, så er det måske på tide at få det jagttegn. 

En af de konkrete ting der allerede er kommet ud af vandringen, er bestyrelsesuddannelserne under Aros Board, som I kan læse mere om via dette link https://www.eaaa.dk/board.

Noget af det jeg tager med mig fra Caminoen er, når jeg står i en uvant situation, så tænker jeg: ”Hvad ville du have gjort på Caminoen?”  Samt, hvornår er det tid for ”kill your darlings”. 

Caminoen har givet mig så utroligt meget godt, så jeg skal helt sikkert afsted igen. Jeg ved endnu ikke om det bliver alene eller en gruppe, men afsted skal jeg!

Ny bestyrelsespost i AjourCare, fordi rivende vækst kræver styrkede bestyrelseskræfter.

Ny bestyrelsespost i AjourCare, fordi rivende vækst kræver styrkede bestyrelseskræfter.

Efter et par år med en masse nye opgaver, har AjourCare udviklet sig fra at være en lille virksomhed, til at blive en mellemstor virksomhed, som nu opererer på landsdækkende plan. En sådan vækst råber ofte højt efter hjælp på stærke strategiske kræfter ude fra, og her var jeg så heldig at komme ind i billedet! 

AjourCare blev i 2006 etableret som et sundhedsvikarbureau, og har gennem årene ekspanderet, så virksomheden i dag også beskæftiger sig med levering af fastansatte respirationshjælpere til overvågning i respiratorbrugeres eget hjem.

Indtil februar 2019 blev AjourCare ledet af en familiebestyrelse. Henledt af virksomhedens eksplosive udvikling, erkendte man dog nødvendigheden af, at den eksisterende bestyrelse havde behov for at blive suppleret af udefrakommende professionelle kræfter.

For at styrke bestyrelsen var der derfor behov for:

  • Struktur og målretning 
  • Bestyrelsesmedlemmer med et godt netværk
  • Implementering af kerneværdier gennem hele virksomheden
  • En aktiv bestyrelse
  • At blive repræsenteret i hele Jylland

”I løbet af efteråret 2018 gennemførte vi en udvælgelsesproces med 5 egnede kandidater, og pilen pegede naturligt på Karina Boldsen, der med sin store erfaring med bestyrelsesarbejde og virksomhedsudvikling, kombineret med særlige kompetencer omkring virksomhedskommunikation og opfyldelse af de 5 behov, var det oplagte emne”.

Flemming Brüggemann, Direktør hos AjourCare


Samarbejde, gensidig respekt og omsorg er omdrejningspunktet i alle AjourCares relationer, og de arbejder ud fra kerneværdierne: nærvær, udvikling og professionalisme. For mig er det altid enormt vigtigt at være tro mod virksomheders kerneværdier, da de er en del af virksomhedens fundament. 

I AjourCares bestyrelse arbejder vi ud fra netop disse grundværdier. Et af fokusområderne, som for nyligt er blevet drøftet, har omhandlet den positive vækst, som blandt andet har betydet, at AjourCare nu er klar til opkøb af en anden virksomhed. 

Når bestyrelsen her til sommer skal udvikle og implementere en ny kommunikationsstrategi, vil jeg ligeledes bringe mine kompetencer i spil – også inden for intern- og ekstern kommunikation.